Fandom

League of Legends Wiki

Vel'Koz

1,569stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Udostępnij

Vel'Koz, Oko Pustki (wym. Łel'Koz) jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności Edytuj

Notatki

Ataki podstawowe Vel'Koza nie są traktowane jako pocisk i nie są blokowane przez NiezłomnośćNiezłomność BraumaBrauma i Ścianę WichruŚcianę Wichru YasuoYasuo.

Dezintegracja Organiczna
Dezintegracja Organiczna

Umiejętności Vel’Koza nakładają na swoje cele ładunki DezintegracjiDezintegracji na 7 sekund, aż do maksymalnie 3 ładunków. Po osiągnięciu przez cel 3 ładunków, cel zostaje zdezintegrowany i otrzymuje obrażenia nieuchronne równe 25 + (10 × poziom) (+50% mocy umiejętności).

Podstawowe ataki Vel'Koza odświeżają czas trwania ładunków DezintegracjiDezintegracji.


Dezintegracja Organiczna to efekt czarów będący osłabieniem.
Obrażenia nieuchronne ignorują wszystkie formy redukcji obrażeń poza niewrażliwością i tarczami.
Aplikuje efekty czarów jako umiejętność na pojedynczy cel.
Vel'Koz IVideo.ogv
Rozszczepienie Plazmowe
Czas: 7 sek.
Koszt: 40 / 45 / 50 / 55 / 60 many
Rozszczepienie Plazmowe

Pierwsza aktywacja: Vel'Koz wystrzeliwuje plazmowy piorun, zadając obrażenia magiczne pierwszej trafionej wrogiej jednostce i spowalniając ją o 70% na kilka sekund. Spowolnienie zanika z czasem. Vel'Koz po chwili może ponownie aktywować Rozszczepienie Plazmowe.

 • Zasięg: 1050
 • Obrażenia magiczne: 80 / 120 / 160 / 200 / 240 (+60% mocy umiejętności)
 • Spowolnienie: 1 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2 sek.
Rozszczepienie Plazmowe

Druga aktywacja: Vel'Koz rozczepia plazmowe pioruny pod kątem 90° w przeciwnych, prostopadłych do pierwotnego piorunu kierunkach po 0.25 sekundy. Każdy rozczepiony piorun posiada takie same efekty co pierwotny, czyli zadaje takie same obrażenia magiczne pierwszej trafionej przez niego wrogiej jednostce i spowolni ją o 70% na kilka sekund.

 • Zasięg: 1100

Rozszczepienie Plazmowe automatycznie rozdzieli się, gdy osiągnie maksymalny zasięg.

Rozszczepienie Plazmowe to liniowa, kolidująca umiejętność mierzona rozdzielająca się po trafieniu w cel lub po maksymalnym zasięgu na 2 liniowe, kolidujące umiejętności mierzone.
Aplikuje efekty czarów jako umiejętność obszarowa.
Umiejętność jest traktowana jako pocisk i jest blokowana przez NiezłomnośćNiezłomność BraumaBrauma i Ścianę WichruŚcianę Wichru YasuoYasuo .
Całun Banshee przedmiot.pngTarcze czarów blokują umiejętność.
 • Wróg może tylko raz trafiony tylko raz.
 • Umiejętność posiada chwilowe opóźnienie między kolejnymi aktywacjami, zapobiega to przypadkowymi detonacjami, umiejętność musi przebyć minimalnie około 500 jednostek, aby było można ją ponownie użyć.
 • Maksymalny zasięg pierwotnego pioruna wynosi 1050, natomiast łączny, maksymalny zasięg rozczepionych piorunów wynosi 1485 jednostek.
Vel'Koz QVideo.ogv
Wyłom Pustki
Czas: 1.5 sek.
Koszt: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 many + 1 ładunek Wyłomu Pustki
Wyłom Pustki

Bierna: Vel'Koz generuje ładunek Wyłomu Pustki co kilka sekund i może przechowywać maksymalnie 2 ładunki.

 • Czas odnowienia ładunku: 19 / 18 / 17 / 16 / 15 sek.

Aktywna: Vel'Koz tworzy wyłom pustki w linii prostej, zadając obrażenia magiczne wrogom w obszarze. Po 0.25 sekundy wyłom ponownie eksploduje, zadając o 50% więcej obrażeń magicznych.


 • Szerokość pocisku: 88
 • Zasięg: 1050
 • Początkowe obrażenia magiczne: 30 / 50 / 70 / 90 / 110 (+25% mocy umiejętności)
 • Obrażenia magiczne detonacji: 45 / 75 / 105 / 135 / 165 (+37.5% mocy umiejętności)
 • Maksymalne obrażenia magiczne: 75 / 125 / 175 / 225 / 275 (+62.5% mocy umiejętności)
Aplikuje efekty czarów jako umiejętność obszarowa.
Umiejętność jest traktowana jako pocisk i jest blokowana przez NiezłomnośćNiezłomność BraumaBrauma i Ścianę WichruŚcianę Wichru YasuoYasuo .
Całun Banshee przedmiot.pngTarcze czarów blokują pojedynczy wybuch.
 • Oba wybuchy nakładają ładunki DezintegracjiDezintegracji.
 • Tylko 1 Wyłom Pustki może być aktywny w tej samej chwili.
 • Vel'Koz może rzucać Wyłom Pustki podczas ruchu, ale nie może jej używać podczas ataków podstawowych.
Vel'Koz WVideo.ogv
Tektoniczne Rozerwanie
Czas: 16 / 15 / 14 / 13 / 12 sek.
Koszt: 35 / 45 / 55 / 65 / 75 many
Tektoniczne Rozerwanie

Aktywna: Po chwili opóźnienia Vel'Koz zakłóca zaznaczony obszar, wybijając na 0.75 sekundy wszystkich znajdujących się w jego obrębie przeciwników w powietrze i zadając im obrażenia magiczne. Zaatakowani przeciwnicy znajdujący się w pobliżu Vel'Koza są również odrzuceni na niewielką odległość.

 • Zasięg: 850
 • Obrażenia magiczne: 70 / 100 / 130 / 160 / 190 (+50% mocy umiejętności)


Aplikuje efekty czarów jako umiejętność obszarowa.
Całun Banshee przedmiot.pngTarcze czarów blokują umiejętność.
 • Zawieszenie jest typem ogłuszeniaogłuszenia, a nie efektem kontroli tłumu opartym na powietrzu i może zostać oczyszczone.
 • Kierunek odrzutu celu jest zależny od lokalizacji początkowej Vel'Koza.
 • Czas lotu Tektonicznego Rozerwania zawsze wynosi 0.5 sekundy, więc prędkość pocisku jest zależna od przebytego dystansu.
Vel'Koz EVideo.ogv
Promień Dezintegracji Istot Żywych
Czas: 130 / 110 / 90 sek.
Koszt: 100 many
Promień Dezintegracji Istot Żywych

Aktywna: Vel'Koz unieruchamia się i wystrzeliwuje ciągły promień energii w linii prostej, podążający za kursorem myszy, zadając obrażenia magiczne co 0.25 sekundy wszystkim trafionym wrogom i spowalniając ich o 20% na 1 sekundę.

 • Maksymalne obrażenia magiczne: 500 / 700 / 900 (+125% mocy umiejętności)

Trajektoria kierunku promienia jest aktualizowana podczas zmiany pozycji kursora myszy i zakończy się po 2.5 sekundach lub po przerwaniu umiejętności.

Efekt DezintegracjiDezintegracji nie może być nakładany częściej niż co 0.5 sekundy.

 • Zasięg: 1550
Promień Dezintegracji Istot Żywych to liniowa, penetrująca umiejętność mierzona, której trajektoria może być zmieniana za pomocą kursora myszy.
Aplikuje efekty czarów jako umiejętność obszarowa.
Całun Banshee przedmiot.pngTarcze czarów blokują pojedyncze trafienie umiejętnością.
 • Trajektoria lotu promienia nie aktualizuje się od razu ze zmianą pozycji kursora, tylko z chwilowym opóźnieniem, co oznacza, że kursor myszy trzeba obracać stopniowo.
 • Obrażenia zadawane przez Promień Dezintegracji Istot Żywych nie są regularne i są obliczane według wzoru: X; X; 2X; powtórz.
 • Velkoz może aktywować Mroczne PrzejścieMroczne Przejście ThreshaThresha, aby przerwać Promień Dezintegracji Istot Żywych.
Vel'Koz RVideo.ogv

Wskazówki Edytuj

 • Walcząc w alei, zabijaj stwory Wyłomem PustkiWyłomem Pustki, jednocześnie nakładając na wrogów efekty Dezintegracji OrganicznejDezintegracji Organicznej. Inne umiejętności będą lepiej działać na naznaczonych w ten sposób przeciwników.
 • Strzelaj pociskami z umiejętnościami Rozszczepieniem PlazmowymRozszczepieniem Plazmowym w taki sposób, aby rozdzielał się po przebyciu jak największej odległości. Choć nie jest to łatwe, możesz w ten sposób trafić wrogów będących poza zasięgiem pierwszego pocisku.
 • Staraj się rozważnie korzystać z Promienia Dezintegracji Istot ŻywychPromienia Dezintegracji Istot Żywych. Wielu bohaterów dysponuje umiejętnościami mogącymi przerwać działanie tego czaru.

Linki Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki