FANDOM


Varus, Strzała Odkupienia jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności Edytuj

Uosobienie Zemsty
Varus.Uosobienie Zemsty

Varus po zabiciu wrogiego bohatera lub przy asyście otrzymuje premię do prędkości ataku równą 40% na 6 sekund. W przypadku stworów i potworów efekt jest słabszy o połowę (20% premii do prędkości ataku na 3 sekundy). Premie te nie kumulują się ze sobą.


Uosobienie Zemsty to celowane na siebie ulepszenie.
Varus IVideo
Przebijająca Strzała
Czas: 16 / 14 / 12 / 10 / 8 sek.
Koszt: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 many
Varus.Przebijająca Strzała

Pierwsza aktywacja: Varus zaczyna napinać łuk, zwiększając zasięg i obrażenia pocisku w ciągu następnych 2 sekund.

W trakcie przygotowania do strzału Varus może poruszać się, ale nie może atakować atakami podstawowymi i używać innych umiejętności, a jego prędkość ruchu jest zmniejszona o 20%. Po 4 sekundach od aktywacji naciąganie łuku zostaje automatycznie przerwane, a umiejętność odświeża się i zwraca połowę kosztu many Varusowi.

 • Minimalne obrażenia fizyczne: 10 / 47 / 83 / 120 / 157 (+100% obrażeń ataku)
 • Maksymalne obrażenia fizyczne: 15 / 70 / 125 / 180 / 235 (+160% obrażeń ataku)

Druga aktywcja: Varus wypuszcza strzałę w linii prostej, zadając obrażenia fizyczne wszystkim wrogom na drodze zmniejszające się o 15% za każdego kolejnego trafionego wroga (min. 33% obrażeń).

 • Zasięg: 925 - 1387.5
 • Prędkość strzały: 1900
 • Minimalne zredukowane obrażenia fizyczne: 3,3 / 15,7 / 27,7 / 40 / 52,3 (+33% obrażeń ataku)
 • Maksymalne zredukowane obrażenia fizyczne: 5 / 23,3 / 41,7 / 60 / 78,3 (+53% obrażeń ataku)
Obrażenia fizyczne zostaną zredukowane przez pancerz i tarcze.
Aplikuje efekty czarów jako umiejętność obszarowa.
Umiejętność jest traktowana jako pocisk i jest blokowana przez Niezłomność Brauma i Ścianę Wichru Yasuo .
Całun Banshee przedmiot.pngTarcze czarów blokują umiejętność.
 • Po pierwszej aktywacji zasięg strzału będzie zawsze widoczny, nawet wtedy, gdy się zwiększa.
 • Użycie Powrotu przerywa napinanie się łuku.
Varus QVideo
Kołczan Rozkładu
Varus.Kołczan Rozkładu

Bierna: Podstawowe ataki Varusa zadają dodatkowe obrażenia magiczne i nakładają ładunki Rozkładu na 6 sekund (maks. 3 ładunki).

 • Obrażenia magiczne na atak: 10 / 14 / 18 / 22 / 26 (+25% mocy umiejętności

Inne umiejętności Varusa detonują Rozkład, zadając obrażenia magiczne zależne od maksymalnego zdrowia celu (maks. 360 obrażeń przeciw potworom).

 • Obrażenia magiczne (1 ładunek): 2 / 2,75 / 3,5 / 4,25 / 5% maksymalnego zdrowia celu (+2% za każde 100 mocy umiejętności)
 • Obrażenia magiczne (3 ładunki): 6 / 8,25 / 10,5 / 12,75 / 15% maksymalnego zdrowia celu (+6% za każde 100 mocy umiejętności)
Kołczan Rozkładu to bierne umiejętność będąca efektem przy trafieniu.
Nie aplikuje efektów czarów.Nie aplikuje efektów przy trafieniu.
Całun Banshee przedmiot.pngTarcze czarów nie blokuje obrażeń, ale blokuje umiejętność, która detonuje ładunki.
Varus WVideo
Grad Strzał
Czas: 18 / 16 / 14 / 12 / 10 sek.
Koszt: 80 many
Varus.Grad Strzał

Aktywna: Varus wystrzeliwuje grad strzał, zadając obrażenia fizyczne wrogom w obszarze. Obszar będący pod ostrzałem Gradu Strzał zostaje spaczony na 4 sekundy.

 • Obrażenia fizyczne: 70 / 105 / 140 / 175 / 210 (+60% premii do obrażeń ataku)

Spaczony obszar nakłada na wrogów głębokie rany i spowalnia ich.

 • Zasięg: 925
 • Spowolnienie: 25 / 30 / 35 / 40 / 45%
Obrażenia fizyczne zostaną zredukowane przez pancerz i tarcze.
Aplikuje efekty czarów jako umiejętność obszarowa.
Umiejętność jest traktowana jako pocisk i jest blokowana przez Niezłomność Brauma i Ścianę Wichru Yasuo .
Całun Banshee przedmiot.pngTarcze czarów blokują umiejętność.
 • Spowolnienie utrzymuje się 0.25 sekundy po wyjściu z obszaru.
Varus EVideo
Łańcuch Zepsucia
Czas: 110 / 90 / 70 sek.
Koszt: 100 many
Varus.Łańcuch Zepsucia

Aktywna: Varus wysyła mackę zepsucia, która infekuje pierwszego trafionego wrogiego bohatera i zadaje mu obrażenia magiczne.

 • Zasięg: 1075
 • Prędkość macki: 2000
 • Szerokość macki: 120
 • Obrażenia magiczne: 100 / 175 / 250 (+100 mocy umiejętności)

Zepsucie próbuje rozprzestrzenić się ku niezainfekowanym wrogim bohaterom w zasięgu 550 jednostek i unieruchamia ich na 2 sekundy oraz nakłada na nie 3 ładunki Rozkładu i zadaje im obrażenia magiczne, jeśli do nich dotrze. Każdy wrogi bohater może zostać zainfekowany tylko raz.

Aplikuje efekty czarów jako umiejętność obszarowa.
Umiejętność jest traktowana jako pocisk i jest blokowana przez Niezłomność Brauma i Ścianę Wichru Yasuo .
Całun Banshee przedmiot.pngTarcze czarów blokują umiejętność.
 • Zepsucie nadal będzie się rozprzestrzeniać, gdy cel zginie lub oczyści się z tego efektu.
Varus RVideo

Wskazówki Edytuj

 • Wczesne wydanie punktu na Kołczan Rozkładu pozwala nękać wrogich bohaterów i zabijać stwory.
 • W trakcie krótkich walk często lepiej szybko wystrzelić Przebijającą Strzałę, niż ładować ją w pełni.
 • Wykorzystaj ogromny zasięg Przebijającej Strzały, aby zaatakować wrogów przed walką lub gdy usiłują uciec.

Linki Edytuj