Wikia

League of Legends Wiki

Skarner

Dyskusja0
1,060stron na
tej wiki
Skarner, Kryształowy Strażnik
SkarnerSquare
Skarner
Kryształowy Strażnik
Cena
4800 IpPoints lub 880 RpPoints
Typ:  wojownik  •  walczący wręcz
Dodatkowe:  obrońca
Data wydania:
9 sierpnia 2011
Statystyki
Attackpower
Defensepower
Abilitypower
Difficulty
Zdrowie: 440 (+96) Obrażenia ataku: 54,1 (+4,2)
Regen. zdrowia: 7,5 (+0,85) Prędkość ataku: 0,619 (+2,1%)
Mana: 205 (+40) Pancerz: 23 (+3,8)
Regen. many: 6,45 (+0,45) Odp. na magię: 30 (+1,25)
Zasięg: 125 Prędkość ruchu: 345

'Skarner, Kryształowy' Strażnik jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności Edytuj

Krystalizujące Żądło
Skarner.Krystalizujące Żądło

Bierna: Umiejętności zadające obrażenia nakładają Kryształowy Jad na wrogich bohaterów i duże potwory na 5 sekund. Jeżeli Skarner trafi podstawowym atakiem cel, który ma 3 ładunki Kryształowego Jadu, zada dodatkowe 15 + (5 × poziom) pkt. obrażeń magicznych i ogłuszy cel na 0,5 / 0,75 / 1 sek, Po ogłuszeniu cel nie może otrzymać ładunku Kryształowego Jadu przez 6 sekund.


Kryształowe Cięcie
Czas: 3.5 sek.
Koszt: 16 / 18 / 20 / 22 / 24 many
Skarner.Kryształowe Cięcie

Bierna: Podstawowe ataki skracają czas odnowienia Kryształowego Cięcia o 0,5 sekundy (efekt podwojony przeciwko bohaterom).

Aktywna: Skarner atakuje swoimi szczypcami, zadając obrażenia fizyczne wszystkim pobliskim celom i ładuje się Kryształową Energią na 5 sek. (jeśli trafi jednostkę)(maks. 3 ładunki). Podczas wpływu Kryształowej Energii Skarner ma zwiększoną prędkość ataku oraz prędkość ruchu, a Kryształowe Cięcie zadaje dodatkowe obrażenia magiczne.

 • Zasięg: 350
 • Obrażenia fizyczne: 18 / 28 / 38 / 48 / 58 (+40% premii do obrażeń ataku)
 • Prędkość ataku: 8 / 10 / 12 / 14 / 16%
 • Maksymalna prędkość ataku: 24 / 30 / 36 / 42 / 48%
 • Prędkość ruchu: 2 / 3 / 4 / 5 / 6%
 • Maksymalna prędkość ruchu: 9 / 12 / 15 / 18 / 21%
 • Dodatkowe obrażenia magiczne: 18 / 28 / 38 / 48 / 58 (+20% mocy umiejętności)


Kryształowy Egzoszkielet
Czas: 13 / 12,5 / 12 / 11,5 / 11 sek.
Koszt: 60 many
Skarner.Kryształowy Egzoszkielet

Aktywna: Skarner otrzymuje tarczę pochłaniającą obrażenia przez 6 sekund. Kiedy tarcza jest aktywna, Skarner otrzymuje premię do prędkości ruchu, która zwiększa się przez pierwsze 3 sekundy.

 • Tarcza: 80 / 135 / 190 / 245 / 300 (+80% mocy umiejętności)
 • Maksymalna prędkość ruchu: 16 / 20 / 24 / 28 / 32%


Złamanie
Czas: 12 sek.
Koszt: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 many
Skarner.Złamanie

Aktywna: Skarner zadaje obrażenia magiczne wrogom w linii i spowalnia ich na 2.5 sek.

 • Zasięg: 1000
 • Obrażenia magiczne: 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (+40% mocy umiejętności)
 • Spowolnienie: 45 / 50 / 55 / 60 / 65%


Nadzianie
Czas: 110 / 100 / 90 sek.
Koszt: 100 / 125 / 150 many
Skarner.Nadzianie

Aktywna: Skarner przygważdża przeciwnika na 1.75 sekund i zadaje obrażenia magiczne. W tym czasie Skarner może się przemieszczać, włócząc bezbronną ofiarę ze sobą. Kiedy efekt kończy się, cel Skarnera ponownie otrzyma obrażenia magiczne. Nadzianie zużywa wszystkie ładunki Kryształowego Jadu i zadaje obrażenia magiczne za każdy ładunek.

 • Zasięg: 350
 • Obrażenia magiczne: 100 / 150 / 200 (+50% mocy umiejętności)
 • Całkowite obrażenia magiczne: 200 / 300 / 400 (+100% mocy umiejętności)
 • Dodatkowe obrażenia za ładunek: 50 / 75 / 100
 • Całkowite dodatkowe obrażenia za ładunek: 150 / 225 / 300


Wskazówki Edytuj

 • Twoje podstawowe ataki zmniejszają czas odnowienia umiejętności - używaj ich między Skarner.Kryształowe CięcieKryształowymi Cięciami, aby zmaksymalizować obrażenia.
 • Zwiększaj prędkość ataku, używając Skarner.Kryształowe CięcieKryształowych Cięć na stworach, aby włączyć się do walki z maksymalną prędkością ataku.
 • Skarner.NadzianieNadzianie jest bardzo potężne, jeśli uda ci się ustawić wroga tak, by sojusznicy mogli go atakować. Możesz też spróbować przyciągnąć przeciwnika pod wieżę.

Linki Edytuj

Więcej od Wikii

Losowa wiki