Wikia

League of Legends Wiki

Skarner

Dyskusja0
1,002strony na
tej wiki
Skarner, Kryształowy Strażnik
SkarnerSquare
Skarner
Kryształowy Strażnik
Cena
4800 IpPoints lub 880 RpPoints
Typ:  wojownik  •  walczący wręcz
Dodatkowe:  obrońca
Data wydania:
9 sierpnia 2011
Statystyki
Attackpower
Defensepower
Abilitypower
Difficulty
Zdrowie: 440 (+96) Obrażenia ataku: 54,1 (+4,2)
Regen. zdrowia: 7,5 (+0,85) Prędkość ataku: 0,619 (+2,1%)
Mana: 205 (+40) Pancerz: 23 (+3,8)
Regen. many: 6,45 (+0,45) Odp. na magię: 30 (+1,25)
Zasięg: 125 Prędkość ruchu: 345

Skarner, Kryształowy Strażnik jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności Edytuj

Krystalizujące Żądło
Skarner.Krystalizujące Żądło

Bierna: Umiejętności zadające obrażenia nakładają Kryształowy Jad na wrogich bohaterów i duże potwory na 5 sekund. Jeżeli Skarner trafi podstawowym atakiem cel, który ma 3 ładunki Kryształowego Jadu, zada dodatkowe 15 + (5 x poziom) pkt. obrażeń magicznych i ogłuszy cel na 0,5 / 0,75 / 1 sek, Po ogłuszeniu cel nie może otrzymać ładunku Kryształowego Jadu przez 6 sekund.


Kryształowe Cięcie
Czas: 3.5 sek.
Koszt: 16 / 18 / 20 / 22 / 24 many
Skarner.Kryształowe Cięcie

Bierna: Podstawowe ataki skracają czas odnowienia Kryształowego Cięcia o 0,5 sekundy (efekt podwojony przeciwko bohaterom).

Aktywna: Skarner atakuje swoimi szczypcami, zadając obrażenia fizyczne wszystkim pobliskim celom i ładuje się Kryształową Energią na 5 sek. (jeśli trafi jednostkę)(maks. 3 ładunki). Podczas wpływu Kryształowej Energii Skarner ma zwiększoną prędkość ataku oraz prędkość ruchu, a Kryształowe Cięcie zadaje dodatkowe obrażenia magiczne.

 • Zasięg: 350
 • Obrażenia fizyczne: 18 / 28 / 38 / 48 / 58 (+40% premii do obrażeń ataku)
 • Prędkość ataku: 8 / 10 / 12 / 14 / 16%
 • Maksymalna prędkość ataku: 24 / 30 / 36 / 42 / 48%
 • Prędkość ruchu: 2 / 3 / 4 / 5 / 6%
 • Maksymalna prędkość ruchu: 9 / 12 / 15 / 18 / 21%
 • Dodatkowe obrażenia magiczne: 18 / 28 / 38 / 48 / 58 (+20% mocy umiejętności)


Kryształowy Egzoszkielet
Czas: 13 / 12,5 / 12 / 11,5 / 11 sek.
Koszt: 60 many
Skarner.Kryształowy Egzoszkielet

Aktywna: Skarner otrzymuje tarczę pochłaniającą obrażenia przez 6 sekund. Kiedy tarcza jest aktywna, Skarner otrzymuje premię do prędkości ruchu, która zwiększa się przez pierwsze 3 sekundy.

 • Tarcza: 80 / 135 / 190 / 245 / 300 (+80% mocy umiejętności)
 • Maksymalna prędkość ruchu: 16 / 20 / 24 / 28 / 32%


Złamanie
Czas: 12 sek.
Koszt: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 many
Skarner.Złamanie

Aktywna: Skarner zadaje obrażenia magiczne wrogom w linii i spowalnia ich na 2.5 sek.

 • Zasięg: 1000
 • Obrażenia magiczne: 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (+40% mocy umiejętności)
 • Spowolnienie: 45 / 50 / 55 / 60 / 65%


Nadzianie
Czas: 110 / 100 / 90 sek.
Koszt: 100 / 125 / 150 many
Skarner.Nadzianie

Aktywna: Skarner przygważdża przeciwnika na 1.75 sekund i zadaje obrażenia magiczne. W tym czasie Skarner może się przemieszczać, włócząc bezbronną ofiarę ze sobą. Kiedy efekt kończy się, cel Skarnera ponownie otrzyma obrażenia magiczne. Nadzianie zużywa wszystkie ładunki Kryształowego Jadu i zadaje obrażenia magiczne za każdy ładunek.

 • Zasięg: 350
 • Obrażenia magiczne: 100 / 150 / 200 (+50% mocy umiejętności)
 • Całkowite obrażenia magiczne: 200 / 300 / 400 (+100% mocy umiejętności)
 • Dodatkowe obrażenia za ładunek: 50 / 75 / 100
 • Całkowite dodatkowe obrażenia za ładunek: 150 / 225 / 300


Wskazówki Edytuj

 • Twoje podstawowe ataki zmniejszają czas odnowienia umiejętności - używaj ich między Skarner.Kryształowe Cięcie Kryształowymi Cięciami, aby zmaksymalizować obrażenia.
 • Zwiększaj prędkość ataku, używając Skarner.Kryształowe Cięcie Kryształowych Cięć na stworach, aby włączyć się do walki z maksymalną prędkością ataku.
 • Skarner.Nadzianie Nadzianie jest bardzo potężne, jeśli uda ci się ustawić wroga tak, by sojusznicy mogli go atakować. Możesz też spróbować przyciągnąć przeciwnika pod wieżę.

Linki Edytuj

Więcej od Wikii

Losowa wiki