FANDOM


Przebicie odporności (ang. Magic penetration) to statystyka pozwalająca ominąć część odporności na magię przeciwnika. Wszyscy bohaterowie nie posiadają przebicia odporności. Przebicie odporności może zostać zwiększone za pomocą przedmiotów, run, specjalizacji i niektórych umiejętności bohaterów.

Osłabiona odporność na magię jest efektem wywołanym przez niektóre przedmioty i umiejętności bohaterów, który tymczasowo zmniejsza odporność na magię jednego lub kilku wrogich celów i może być wykorzystywany przez sojuszników. Przez ten efekt odporność na magię przeciwnika może zostać osłabiona poniżej 0.

Kolejność obliczeńEdytuj

Podczas ataków osłabienie odporności i przebicie odporności jest liczone według kolejności:

1. Osłabienie odporności (liczbowe)
2. Osłabienie odporności (procentowe)
3. Przebicie odporności (procentowe)
4. Przebicie odporności (liczbowe)

Liczbowe osłabienie odpornościEdytuj

Odporność na magię celu jest zmniejszana o pewną liczbę:

Przykład: Bohater posiadający 20 osłabienia odporności; atakując cel posiadający 30 odporności na magię obniży mu ją o 20 i pozostawi 10.
Obliczenia:30 - 20 = 10.

Osłabienie odporności może zmniejszyć odporność na magię wroga do liczby ujemnej wtedy, gdy jest ono większe niż odporność na magię przeciwnika.

Przykład: Bohater posiadający 50 osłabienia odporności; atakując cel posiadający 30 odporności na magię obniży mu ją o 50 i pozostawi -20.
Obliczenia:30 - 50 = -20.

Procentowe osłabienie odpornościEdytuj

Odporność na magię celu jest zmniejszana o pewien % (maksymalnie 100%). Nie działa, gdy odporność na magię celu jest równa 0 lub mniej.

Przykład: Bohater posiadający 20% osłabienia odporności mnoży przelicznik odporności na magię celu o 80%, więc przeciwnik posiadający 30 odporności na magię będzie miał jej 24.
Obliczenia:30 × 0.8 = 24.

Jeśli procentowe osłabienie odporności wynosiłoby 40% to na 50 odporności na magię = 20 straconej; 200 odporności na magię = 80 straconej. Ilość straconej przez przeciwnika odporności na magię zwiększa się wraz z jej ilością.

Procentowe przebicie odpornościEdytuj

Obrażenia omijają pewien % (maksymalnie 100%) odporności na magię. Podobnie jak w przypadku powyżej; nie działa, gdy odporność na magię celu jest równa 0 lub mniej.

Przykład: Bohater posiadający 20% przebicia odporności powoduje, że cel otrzymuje obrażenia magiczne jakby posiadał odporność na magię równą 80%, więc cel posiadający 30 będzie traktowany jakby posiadał 24. (Widoczna wartość odporności na magię się nie zmieni)
Obliczenia:30 0.8 = 24.

Ponieważ rzeczywista wartość odporności na magię celu nie ulega zmianie, to wszystkie umiejętności bohaterów skalujące się z odpornością na magię typu: Runiczna Skóra Galio również nie ulegają zmianie.

Jeśli procentowe przebicie odporności wynosiłoby 40% to na 50 odporności na magię = 20 ominiętej; 200 odporności na magię = 80 ominiętej. Ilość ominiętej przez przeciwnika odporności na magię zwiększa się wraz z jej ilością.

Liczbowe przebicie odpornościEdytuj

Obrażenia omijają pewien % (maksymalnie 100%) odporności na magię. Podobnie jak w przypadku powyżej; nie działa, gdy odporność na magię celu jest równa 0 lub mniej.

Przykład: Bohater posiadający 20 przebicia odporności powoduje, że cel otrzymuje obrażenia magiczne jakby posiadał 20 mniej odporności na magię, więc cel posiadający 30 będzie traktowany jakby posiadał 10. (Widoczna wartość odporności na magię się nie zmieni)
Obliczenia:30 - 20 = 10.

Ponieważ rzeczywista wartość odporności na magię celu nie ulega zmianie, to wszystkie umiejętności bohaterów skalujące się z odpornością na magię typu: Runiczna Skóra Galio również nie ulegają zmianie.

PrzykładyEdytuj

 • Osłabienie odporności (liczbowe) = 20
 • Osłabienie odporności (procentowe) = 30%
 • Przebicie odporności (procentowe) = 35%
 • Przebicie odporności (liczbowe) = 10
 • 80 zmniejsza się do 60 poprzez liczbowe osłabienie odporności = 20 Obliczenia:80 - 20 = 60.
 • 60 zmniejsza się do 42 poprzez procentowe osłabienie odporności = 30% Obliczenia:60 × 0.7 = 42.
 • 42 jest traktowane jako 27.3 poprzez procentowe przebicie odporności = 35% Obliczenia:42 × 0.35 = 27.3.
 • 27.3 jest traktowane jako 17.3 poprzez liczbowe przebicie odporności = 10 Obliczenia:27.3 - 10 = 17.3.
Jednostka A otrzymuje obrażenia magiczne jakby miała 17.3 odporności na magię.
 • 18 zmniejsza się do -2 poprzez liczbowe osłabienie odporności = 20 Obliczenia:18 - 20 = -2.
 • -2 warunek dalszych obliczeń nie został spełniony, ponieważ wartość jest mniejsza od 0
Jednostka B otrzymuje obrażenia magiczne jakby miała -2 odporności na magię.

Sposoby na zwiększenie przebicia odpornościEdytuj

PrzedmiotyEdytuj

Dostępne na każdej mapie:


 Kostur Pustki: +80 mocy umiejętności.

 • Unikalne Bierne: +35% przebicia odporności. 2650 złota.

 Nawiedzona Maska: +25 mocy umiejętności, +200 zdrowia.

 • Unikalne Bierne – Oczy Bólu: +15 przebicia odporności. 1500 złota.

 Obuwie Maga: +15 przebicia odporności,

 Udręka Liandry'ego: +80 mocy umiejętności, +300 zdrowia.

 • Unikalne Bierne – Oczy Bólu: +15 przebicia odporności.
 • Unikalne Bierne: Obrażenia od czarów podpalają przeciwników na 3 sekundy i zadają im co sekundę dodatkowe obrażenia magiczne równe 2% aktualnego zdrowia celu (maks. 100 obrażeń przeciw potworom); 4% aktualnego zdrowia celu w przypadku celów o ograniczonej kontroli ruchu. 3200 złota.

Specjalizacje - NieaktualneEdytuj

W przed sezonie zmieniono system run i specjalizacji.

Sposoby na osłabienie odporności na magięEdytuj

PrzedmiotyEdytuj

Dostępność

Legenda:
SSummoner's Rift.
TTwisted Treeline
HHowling Abyss
CCrystal Scar


 Koniec Rozumu: +40% prędkości ataku, +40 odporności na magię.

 • Unikalne Bierne: Twoje ataki podstawowe (przy trafieniu) wykradają 5 odporności na magię na 5 sekund (efekt kumuluje się do 5 razy, maks. 25). 2800 złota.

 Berło Otchłani: +70 mocy umiejętności, +50 odporności na magię.

 • Unikalna Aura: Zmniejsza odporność na magię przeciwników w zasięgu 700 jednostek o 20. 2350 złota.

Przedmiot został zastąpiony przez maskę otchłani


Umiejętności bohaterówEdytuj

Procentowe osłabienieEdytuj

Liczbowe osłabienieEdytuj

DrobnostkiEdytuj