Wikia

League of Legends Wiki

Miss Fortune

Dyskusja0
982strony na
tej wiki
Miss Sarah Fortune, Łowca Nagród
MissFortuneSquare
Miss Sarah Fortune
Łowca Nagród
Cena
3150  IpPoints lub 790  RpPoints
Data wydania:
8 września 2010
Statystyki
Attackpower
Defensepower
Abilitypower
Difficulty
Zdrowie: 435 (+85) Obrażenia ataku: 46,5 (+3)
Regen. zdrowia: 5,1 (+0,65) Prędkość ataku: 0,658 (+3,01%)
Mana: 212 (+38) Pancerz: 19 (+3)
Regen. many: 6,95 (+0,65) Odp. na magię: 30 (+0)
Zasięg: 550 Prędkość ruchu: 325

Miss Fortune, Łowca Nagród jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności Edytuj

Szybki Krok

Bierna: Po 5 sekundach bez otrzymania żadnych obrażeń, Miss Fortune otrzymuje dodatkowe 25 punktów do prędkości ruchu. Premia ta rośnie co sekundę o 9, aż osiągnie maksymalną wartość 70.


Dwustrzał
Czas: 7 / 6 / 5 / 4 / 3 sek.
Koszt: 43 / 46 / 49 / 52 / 55 many

Aktywna: Miss Fortune strzela w przeciwnika, zadając mu obrażenia fizyczne oraz 120% tych obrażeń kolejnemu celowi, który znajduje się za pierwszym. Kumuluje się z efektami nakładanymi przy trafieniu.

 • Zasięg: 650
 • Obrażenia fizyczne w pierwszy cel: 20 / 35 / 55 / 65 / 80 (+85% obrażeń ataku) (+35% mocy umiejętności)
 • Obrażenia fizyczne w drugi cel: 40 / 70 / 100 / 130 / 160 (+100% obrażeń ataku) (+50% mocy umiejętności)


Skażone Pociski
Czas: 16 sek.
Koszt: 30 / 35 / 40 / 45 / 50 many

Bierna: Ataki podstawowe Miss Fortune zadają dodatkowe obrażenia magiczne równe 6% obrażeń ataku, efekt ten kumuluje się do 5 razy; zadając maksymalnie 30% obrażeń ataku jako dodatkowe obrażenia magiczne. Limit ładunków zwiększa się o 1 za każdy poziom Miss Fortune.Czas na Ostrzał  Czasu na Ostrzał zadając maksymalnie 36% / 42% / 48% obrażeń ataku jako dodatkowe obrażenia magiczne.

Aktywna: Prędkość ataku Miss Fortune zwiększa się na 6 sekund, a jej ataki na 2 sekundy zmniejszają skuteczność efektów leczących i regeneracji o 50%.

 • Prędkość ataku: 20 / 30 / 40 / 50 / 60%
Deszcz Kul
Czas: 14 / 13 / 12 / 11 / 10 sek.
Koszt: 80 many

Aktywna: Miss Fortune wystrzeliwuje w powietrze setki kul, które po 0,5 sekundy spadają na wybrany obszar, zadając obrażenia magiczne w przeciągu 2 sekund oraz spowalniając trafionych przeciwników na sekundę.

 • Zasięg: 800
 • Średnica obszaru działania: 200
 • Obrażenia magiczne na 0.5 sek.: 22,5 / 36,25 / 50 / 63,75 / 77,5 (+20% mocy umiejętności)
 • Maksymalne obrażenia magiczne: 90 / 145 / 200 / 255 / 310 (+80% mocy umiejętności)
 • Spowolnienie: 25 / 35 / 45 / 55 / 65%


Czas na Ostrzał
Czas: 120 / 110 / 100 sek.
Koszt: 100 many

Bierna: Zwiększa maksymalną liczbę ładunków Miss Fortune.Skażone Pociski  Skażonych Pocisków.

 • Dodatkowe skażone pociski: 1 / 2 / 3

Aktywna: Miss Fortune koncentruje się na ostrzelaniu obszaru w kształcie stożka przed nią przez 2 sekundy, zadając obrażenia fizyczne na pocisk. Każdy pocisk nakłada ładunek i zadaje obrażenia Miss Fortune.Skażone Pociski  Skażonych Pocisków (ale nie nakłada Głębokiej Rany).

 • Zasięg: 1400
 • Obrażenia fizyczne na falę: 50 / 75 / 125 (+20% mocy umiejętności)
 • Maksymalne obrażenia fizyczne: 400 / 600 / 1000 (+160% mocy umiejętności)

Wskazówki Edytuj

 • Miss Fortune zwiększa swoją szybkość, jeżeli nie jest atakowana przez przeciwników. Unikaj ataków, aby poruszać się bardzo szybko.
 • Użyj Miss Fortune.Dwustrzał  Dwustrzału na najbardziej oddalonych wrogich stworach, jeżeli wrogi bohater chowa się z tyłu. Pocisk odbije się, zadając wysokie obrażenia.
 • Miss Fortune.Dwustrzał  Dwustrzał nakłada efekty przy trafieniu, czyniąc przedmioty takie jak Lodowy Młot przedmiot  Lodowy Młot oraz Krwiopijec przedmiot  Krwiopijec bardzo skutecznymi.

Linki Edytuj

Więcej od Wikii

Losowa wiki