FANDOM


„Czytaj więcej, rozbudujesz słownictwo.”  p
Ta strona opisuje zasady obowiązujące na League of Legends Wiki.
Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do ich przestrzegania.
Jeśli uważasz, że zasady opisane na tej stronie wymagają zmian lub poprawek, napisz na stronie dyskusji.

Na League of Legends Wiki obowiązują ścisłe zasady przesyłania plików:

 • powinny mieć podaną licencję oraz źródło.
 • powinny znajdować się pod nazwą opisującą jego zawartość.
  • Pliki pod domyślnymi nazwami (jak obraz, schowek), składającymi się z losowych znaków czy w inny sposób źle nazwane nie będą przyjmowane.
 • Pliki należące do jednej z kategorii wymienionych poniżej podlegają dodatkowym zasadom opisanym w danej sekcji.

Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania lub poprawiania bez ostrzeżenia plików niespełniających zasad i/lub wycofywania edycji z nimi związanych.

Kategorie plików Edytuj

Niektóre rodzaje plików mają bardziej szczegółowe zasady przesyłania. Najczęściej jest to nazwa pliku pod którą różne szablony będą takiego pliku oczekiwać. Pozwala to na zautomatyzowanie wyświetlana obrazów bez potrzeby podawania za każdym razem ich nazwy.

Dubbing Edytuj

Pliki dźwiękowe z polskimi kwestiami wypowiadanymi przez bohaterów powinny być przesyłane pod konkretną nazwą oraz w formacie OGG.

Postać.opis.ogg

Pliki te nie są używane w szablonach, ich jednolite nazewnictwo służy wyłącznie zwiększeniu czytelności.

Ikony postaci Edytuj

Ikony bohaterów są dostępne we współdzielonych zasobach pod jednolitą nazwą i nie ma potrzeby ich przesyłać.

PostaćSquare.png

Ikony efektów Edytuj

Ikony efektów powinny być przesyłane pod konkretną nazwą oraz w formacie PNG.

Nazwa efektu.png
 • Polska nazwa efektu

Dodatkowo można użyć szablonu {{Plik/ikona efektu}} w opisie pliku, który wygeneruje tabelę z informacjami o pliku oraz go skategoryzuje.

Ikony przedmiotów Edytuj

Ikony przedmiotów powinny być przesyłane pod konkretną nazwą oraz w formacie PNG.

Nazwa przedmiotu przedmiot.png
 • Polska nazwa przedmiotu

Można dodatkowo utworzyć przekierowanie z użyciem angielskiej nazwy.

Dodatkowo można użyć szablonu {{Plik/ikona przedmiotu}} w opisie pliku, który wygeneruje tabelę z informacjami o pliku oraz go skategoryzuje.

W przypadku braku polskiej nazwy można przesłać plik używając nazwy oryginalnej ale po potwierdzeniu oficjalnej polskiej nazwy należy zmienić na odpowiednią.

Ikony run Edytuj

Ikony run powinny być przesłane pojedynczo dla obrazu przedstawiającego runę oraz dla każdej runy korzystającej z tego obrazu utworzyć przekierowanie.

Nazwa runy.runa.png

Ikony specjalizacji Edytuj

Ikony specjalizacji powinny być przesyłane pod konkretną nazwą oraz w formacie PNG.

Nazwa specjalizacji.specjalizacja.s#.png
 • Polska nazwa specjalizacji
 • Kolejny numer sezonu (nie rok - Sezon 2014 to s4)

Dodatkowo można użyć szablonu {{Plik/ikona specjalizacji}} w opisie pliku, który wygeneruje tabelę z informacjami o pliku oraz go skategoryzuje.

W przypadku braku polskiej nazwy można użyć ikony z angielskiej wiki (więcej w sekcji Współdzielone zasoby).

Ikony umiejętności Edytuj

Ikony umiejętności powinny być przesyłane pod konkretną nazwą oraz w formacie PNG.

Bohater.Umiejętność.png
 • Nazwa bohatera taka jak w polskim kliencie gry (tytuł strony bohatera na wiki)
 • Polska nazwa umiejętności z usuniętymi specjalnymi znakami (takimi jak np. „:”). W miarę możliwości należy utworzyć przekierowania do tego pliku pod nazwami ze specjalnymi znakami zamienionymi na „-” (domyślne kodowanie MediaWiki) oraz pod nazwą z zachowanymi znakami specjalnymi.

Dodatkowo można użyć szablonu {{Plik/ikona umiejętności}} w opisie pliku, który wygeneruje tabelę z informacjami o pliku oraz go skategoryzuje.

W przypadku braku polskiej nazwy można użyć ikony z angielskiej wiki (więcej w sekcji Współdzielone zasoby).

Obrazy skórek Edytuj

Obrazy skórek zależnie od typu powinny mieć jedną z poniższych nazw oraz być w formacie JPG.

Dla pełnego obrazu skórki:

Bohater.Nazwa skórki.skórka.jpg

Dla obrazu skórki widocznego na ekranie ładowania:

Bohater.Nazwa skórki.portret.jpg
 • Nazwa bohatera taka jak w polskim kliencie gry (tytuł strony bohatera na wiki)
 • Polska nazwa skórki. W przypadku domyślnej skórki bohatera należy użyć Klasyczna.

Dodatkowo można użyć szablonu {{Plik/skórka}} w opisie pliku, który wygeneruje tabelę z informacjami o pliku oraz go skategoryzuje.

W przypadku braku polskiej nazwy można użyć obrazu z angielskiej wiki (więcej w sekcji Współdzielone zasoby).

Współdzielone zasoby Edytuj

Należy pamiętać, że jest tutaj włączona funkcja współdzielenia zasobów z angielskiej League of Legends Wiki. Pozwala to na używanie wszystkich plików, które zostały przesłane tam bez potrzeby przesyłania ich lokalnie. Jeśli plik nie jest zależny od wersji językowej lub nie musi być przesłany pod odpowiednią nazwą lokalnie, nie ma potrzeby przesyłania go. Zaletą używania plików ze współdzielonych zasobów jest to, że ewentualne aktualizacje na angielskiej wiki będą automatycznie odzwierciedlane tutaj.