FANDOM


„Do tego przyda się magnetyczny klucz zapadkowy.”  p
Ta strona lub sekcja wymaga uzupełnienia treści.
 • Aktualizacja (przestarzałe dane)

UWAGA! Efektów czarów nie należy mylić z efektami czarów.

Efekty przy trafieniu to negatywne efekty, które nakładają się wraz z atakami podstawowymi bohaterów. Działają one na z umiejętnościami nakładającymi efekty przy trafieniu. Umiejętności bohaterów mogą nakładać wiele efektów jednocześnie.

Trafienie krytyczneEdytuj

Trafienie krytyczne nie jest uważane za efekt przy trafieniu. Niektóre umiejętności bohaterów mogą zadać dodatkowe obrażenia krytyczne, np:

Powyższe umiejętności bohaterów nie powinny być mylone z ich standardową funkcją.

W większości przypadkach ataki podstawowe nakładają efekty przy trafieniu, mogą być krytyczne i stosują kradzież życia. Ponadto, w większości przypadkach efekty przy trafieniu nie nakładają obrażeń krytycznych, wyjątek stanowi Kosa StatikkaKosa Statikka.

Kradzież życiaEdytuj

Główny artykuł Kradzież życia

Kradzież życia (ang. Life steal) czyli statystyka przywracająca zdrowie, według procenta ilości zadanych obrażeń fizycznych atakami podstawowymi lub niektórymi umiejętnościami bohaterów.

Kradzież życia dotyczy wszystkich obrażeń fizycznych na atak, w tym z efektów przy trafieniu (z kilkoma wyjątkami). BlaskBlask i Wysysające UderzenieWysysające Uderzenie NasusaNasusa jest tego typu potężnym przykładem.

Kradzież życia oblicza się po wszystkich przebiciach pancerza wroga oraz innych tym podobnych form redukcji. Większość bohaterów bazowo posiada 0% kradzieży zdrowia. Może być ona zwiększona za pomocą przedmiotów, run, specjalizacji i niektórych umiejętności bohatera

Obszarowe obrażenia zadawane przez ataki podstawowe nie nakładają kradzieży życia, ale Krwiożercza HydraKrwiożercza Hydra i Rat-ta-tat-tatRat-ta-tat-tat nakładają efekty przy trafieniu wszystkim trafionym celom.

OślepienieEdytuj

Główny artykuł Efekty kontroli tłumu

Podczas oślepienia, cel ataku nie nakłada żadnych efektów przy trafieniu do momentu skończenia efektu.

Bohaterowie posiadający oślepienieEdytuj

Umiejętności nakładające efekty przy trafieniuEdytuj

Poniższe umiejętności bohaterów nakładają efekty przy trafieniu zamiast efektów czarów, niezależnie czy jest to umiejętność bohatera lub atak przypominający atak podstawowy.

ChowańceEdytuj

BohaterowieEdytuj

Obrażenia fizyczneEdytuj

Obrażenia zadawane przez te umiejętności bohaterów nałożą kradzież życia lub wampiryzmu zaklęć:

Obrażenia niefizyczneEdytuj

Umiejętności bohaterów nie zadają obrażeń, ale nałożą kradzież życia lub wampiryzmu zaklęć:

Obrażenia w czasieEdytuj

Umiejętności bohaterów nie zadają obrażeń, ale nałożą kradzież życia lub wampiryzmu zaklęć:

Obrażenia obszaroweEdytuj

Główny artykuł Umiejętność obszarowa

Umiejętności bohaterów zadają obrażenia innym wrogom jak ich pierwotny cel i nie nałożą efektów przy trafieniu:

Na trafienieEdytuj

Umiejętności bohaterów nakładają efekty przy trafieniu:

Bez obrażeńEdytuj

Poniższe umiejętności bohaterów nakładają efekty przy trafieniu bez obrażeń:

WyjątkiEdytuj

Poniższe "efekty przy trafieniu" są traktowane jako umiejętności bohaterów i wywołują efekty czarów zamiast efektów przy trafieniu:

Mylnie nazywaneEdytuj

ChowańceEdytuj

Główny artykuł Chowańce

Chowańce posiadają dosyć skompilowane nakładanie efektów czarów i efektów przy trafieniu.

 • Podstawowe ataki zadające obrażenia na podstawie obrażeń ataku (dowolne obrażenia), nie będą nakładać efektów czarów i efektów przy trafieniu.
 • Ataki podstawowe zadające obrażenia na podstawie mocy umiejętności (dowolne obrażenia), będę nakładać efekty czarów, ale nie będą nakładać efektów przy trafieniu.

Zabawka NiespodziankaZabawka Niespodzianka ShacoShaco to jedyny wyjątek, który mimo niewidzialności nakłada efekty czarów.

Efekty przy trafieniu – modyfikatoryEdytuj

Poniższe umiejętności bohaterów nakładają efekty przy trafieniu, tylko, gdy ataki bohatera są zmodyfikowane.

Nakłada efekty czarówEdytuj

Nakłada efekty przy trafieniuEdytuj

Nic nie nakładaEdytuj

WyzwalaczeEdytuj

PrzedmiotyEdytuj

Efekty przy trafieniuEdytuj

 • Czarny TasakCzarny Tasak – Bierne: Ilekroć wrogi bohater otrzymuje obrażenia fizyczne, wartość jego pancerza spada o 5% na 4 sek. (efekt kumuluje się do 5 razy, maks. 25%).
 • Duch Starszego JaszczuraDuch Starszego Jaszczura – UNIKALNE Bierne − Spopielenie: Przy spowodowaniu obrażeń fizycznych zadaje 16-50 (zależnie od poziomu) pkt. nieuchronnych obrażeń przez 3 sekundy.
 • Dzika FlaraDzika Flara – UNIKALNE Bierne – Okaleczenie:Podstawowe ataki zadają dodatkowe (25 + liczba ładunków Dzikości) obrażenia magiczne (300% w przypadku stworów i potworów) i przywracają 10 pkt. zdrowia przy trafieniu. Zabójstwa, asysty i zabójstwa dużych potworów dają ładunki Dzikości.
 • EntropiaEntropia – UNIKALNE Bierne – Szał: Przy trafieniu twoje podstawowe ataki zwiększają prędkość ruchu o 20 na 2 sekundy. Zabicie wroga zapewnia 60 pkt prędkości ruchu na 2 sekundy. Premia do prędkości jest o połowę mniejsza w przypadku bohaterów walczących na dystans.
 • Koniec RozumuKoniec Rozumu – UNIKALNE Bierne: Twoje podstawowe ataki zadają 42 pkt. dodatkowych obrażeń magicznych przy trafieniu. UNIKALNE Bierne: Twoje podstawowe ataki wykradają 5 pkt. odporności na magię celu przy trafieniu (efekt ten kumuluje się do 5 razy).
 • Krwawe OstrzeKrwawe Ostrze – UNIKALNE Bierne: Podstawowe ataki dają ci premię +6 pkt. obrażeń od ataku oraz +1% kradzieży życia na 4 sek. przy trafieniu (efekt kumuluje się do 5 razy).|LV}}
 • Krwiożercza HydraKrwiożercza Hydra – (tylko w zwarciu) UNIKALNE Bierne – Rozpłatanie: Podstawowe ataki zadają od 20% do 60% całkowitych obrażeń od ataku jako dodatkowe obrażenia, zadane przeciwnikom w pobliżu celu (wrogowie znajdujący się najbliżej celu otrzymują największe obrażenia).
 • Latarnia Wriggle'aLatarnia Wriggle'a – UNIKALNE Bierne – Okaleczenie:Podstawowe ataki zadają potworom dodatkowe 75 pkt. obrażeń magicznych i przywracają 10 pkt. zdrowia przy trafieniu.
 • Lodowy MłotLodowy Młot – {UNIKALNE Bierne – Oblodzenie: Podstawowe ataki zmniejszają prędkość ruchu celu na 1,5 sek. przy trafieniu (40% spowolnienia od ataku wręcz, 30% spowolnienia od ataku dystansowego).
 • Miecz-Pistolet HextechMiecz-Pistolet Hextech – UNIKALNE Bierne – Przeładowanie: Podstawowe ataki (przy trafieniu) i umiejętności trafiające jeden cel użyte przeciw wrogim bohaterom, zmniejszają czas odnowienia tego przedmiotu o 3 sek.
 • Moc TrójcyMoc Trójcy – UNIKALNE Bierne – Szał: Twoje podstawowe ataki zwiększają prędkość ruchu o 20 na 2 sekundy przy trafieniu. Zabicie wroga zapewnia 60 pkt. prędkości ruchu na 2 sekundy. Bonus ten jest o połowę niższy dla bohaterów walczących z dystansu.
 • MuramanaMuramana – UNIKALNE Po Włączeniu: Twoje nieobszarowe zaklęcia i podstawowe ataki (przy trafieniu) zużywają 3% posiadanych punktów many i zadają obrażenia fizyczne równe dwukrotności zużytych punktów many.
 • Ostrze Zniszczonego KrólaOstrze Zniszczonego Króla – UNIKALNE Bierne: Podstawowe ataki zadają dodatkowe obrażenia w wysokości 5% aktualnego zdrowia celu w postaci dodatkowych obrażeń fizycznych (maks. 60 pkt. przeciw stworom i potworom) przy trafieniu.
 • PożeraczPożeracz – UNIKALNE Bierne – Szał: Twoje podstawowe ataki zwiększają prędkość ruchu o 20 na 2 sekundy przy trafieniu. Zabicie wroga zapewnia 60 pkt. prędkości ruchu na 2 sekundy. Bonus ten jest o połowę niższy dla bohaterów walczących z dystansu.
 • Szpony MadredaSzpony Madreda – UNIKALNE – Okaleczenie:: Podstawowe ataki zadają dodatkowe 50 pkt. obrażeń magicznych i przywracają postaci 8 pkt. Zdrowia, ilekroć trafiony zostanie potwór.
 • TiamatTiamat – (tylko w zwarciu) UNIKALNE Bierne – Rozpłatanie: Podstawowe ataki zadają od 20% do 60% całkowitych obrażeń od ataku jako dodatkowe obrażenia, zadane przeciwnikom w pobliżu celu (wrogowie znajdujący się najbliżej celu otrzymują największe obrażenia).
 • Wezwanie KataWezwanie Kata – UNIKALNE Bierne: Podstawowe ataki zadają wrogim bohaterom Głębokie Rany, osłabiając ich efekty lecznicze i regenerację o 50% na 1,5 sek. przy trafieniu.
 • Widmowa Latarnia GrezaWidmowa Latarnia Greza – UNIKALNE Bierne : Podstawowe ataki przeciwko stworom i potworom mają 20% szans na zadanie dodatkowych 200 pkt. obrażeń magicznych przy trafieniu.
 • Ząb NashoraZąb Nashora – UNIKALNE Bierne: Podstawowe ataki zadają 15 (+15% mocy umiejętności) pkt. dodatkowych obrażeń magicznych przy trafieniu.
 • FuriaFuria – Unikalne – Furia: Ilekroć zadajesz celowi obrażenia pojedynczym atakiem lub zaklęciem, przy trafieniu otrzymujesz premię w wysokości +12% do prędkości ruchu, wygasającą w ciągu 2 sekund.

Przedmioty wymagające aktywacji:Edytuj

 • BlaskBlask – UNIKALNE Bierne – Czaroostrze: Po wykorzystaniu umiejętności, twój następny podstawowy atak zadaje dodatkowe obrażenia fizyczne równe przy trafieniu podstawowym obrażeniom od ataku (2 sek. odnowienia).
 • EntropiaEntropia – UNIKALNE Użycie: Przez następne 5 sekund podstawowe ataki zmniejszają prędkość ruchu celu o 30% i zadają 80 pkt obrażeń nieuchronnych w przeciągu 2,5 sek. (60 sek. odnowienia).
 • Lodowa RękawicaLodowa Rękawica – UNIKALNE Bierne – Czaroostrze: Po użyciu umiejętności twój następny podstawowy atak (przy trafieniu) zadaje wrogom otaczającym cel dodatkowe obrażenia fizyczne równe 125% twoich podstawowych obrażeń od ataku oraz na 2 sek. tworzy pole spowalniające o 30% wrogów znajdujących się w nim. (2 sek. odnowienia, pole o połowę mniejsze w przypadku ataku z dystansu).
 • Moc TrójcyMoc Trójcy – UNIKALNE Bierne – Czaroostrze: Po wykorzystaniu umiejętności twój następny podstawowy atak zadaje dodatkowe obrażenia fizyczne równe 200% podstawowych obrażeń od ataku (2 sek. odnowienia).
 • Zmora LiczaZmora Licza – UNIKALNE Bierne – Czaroostrze: Po wykorzystaniu umiejętności, twój następny podstawowy atak zadaje dodatkowe obrażenia magiczne wynoszące 75% podstawowych obrażeń (+50% mocy umiejętności) w postaci dodatkowych obrażeń magicznych przy trafieniu (2 sek. odnowienia).

Efekty przy trafieniu na atakEdytuj

 • Kolczasta KolczugaKolczasta Kolczuga – UNIKALNE Bierne: Przy każdym otrzymaniu trafienia podstawowym atakiem, odbija 30% otrzymanych obrażeń (wartość niezredukowana przez ochronę) jako magiczne.
 • Omen RanduinaOmen Randuina – UNIKALNE Bierne ─ Broń Biała: Jeśli otrzymasz trafienie w wyniku ataku podstawowego, prędkość ataku napastnika ulegnie zmniejszeniu o 15%, a prędkość ruchu ─ o 10% na 1 sek.
 • Paszcza MalmortiusaPaszcza Malmortiusa – UNIKALNE Bierne – Linia Życia: W sytuacji, w której twój bohater miałby otrzymać obrażenia magiczne, które pozostawiłyby mu mniej niż 30% zdrowia, na 5 sek. otrzymasz tarczę, która pochłonie 400 pkt. obrażeń magicznych (90 sek. odnowienia).
 • Pochłaniacz UrokówPochłaniacz Uroków – UNIKALNE Bierne − Linia Życia: W sytuacji − w której twój bohater miałby otrzymać obrażenia magiczne, które pozostawiłyby mu mniej niż 30% zdrowia − na 5 sek. otrzymasz tarczę, która pochłonie 250 pkt. obrażeń magicznych (90 sek. odnowienia).
 • Zbroja StrażnikaZbroja Strażnika – UNIKALNE Bierne – Broń Biała: Jeśli otrzymasz trafienie w wyniku ataku podstawowego, prędkość ataku napastnika ulegnie zmniejszeniu o 10% na 1 sek.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki