FANDOM


Draven, Wielki Oprawca (wym. Drejwen,) jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności Edytuj

Liga Dravena (Bierna)

Draven.Liga Dravena

Gdy Draven złapie Wirujący Topór, zabije wrogą jednostkę albo zniszczy strukturę, zyskuje ładunek Uwielbienia.

Gdy zabije bohatera, zużyje wszystkie ładunki Uwielbienia i otrzyma 25 (+2 za każdy ładunek) szt. złota.

Ginąc, Draven traci 75% ładunków Uwielbienia.

Szczegóły

Celowanie

Liga Dravena to umiejętność bierna.

Dodatkowe informacje

Wirujący Topór (Q)

Koszt: 45 many · Czas: 12 / 11 / 10 / 9 / 8 sek.
Draven.Wirujący Topór

Aktywna: Draven zaczyna wymachiwać swoim toporem, powodując, że jego następny atak wykonany w przeciągu 6 sekund zada dodatkowe obrażenia fizyczne równe wartości procentowej jego obrażeń ataku.

 • Dodatkowe obrażenia fizyczne: 35 / 40 / 45 / 50 / 55 (+65 / 75 / 85 / 95 / 105% premii do obrażeń ataku)

Topór odbije się rykoszetem od celu w powietrze i opadnie po 2 sekundach w miejsce zależne od obecnej lokacji Dravena i jego prędkości ruchu. Jeśli Draven złapie topór to otrzymuje 1 ładunek Uwielbienia, a Wirujący Topór może być natychmiast użyty ponownie. Dodatkowo Draven otrzymuje 2 ładuneki Uwielbienia, gdy zabije 6 stworów pod rząd bez upuszczenia Wirującego Topora.

Draven może rzucić dwoma Wirującymi Toporami naraz.

Szczegóły

Celowanie

Wirujący Topór to efekt przy trafieniu.

Obrażenia

Efekty czarów

Efekty przy trafieniu

 • Obrażenia umiejętności mogą być krytyczne.

Blokowanie

Tarcze czarów

Dodatkowe informacje

 • Wirujący Topor odbija się w zależności od lokalizacji docelowej Dravena.
  • Jeśli podczas rzutu Draven nie porusza się, topór odbije się do niego lub do miejsca obok niego.
  • Jeśli podczas rzutu Draven porusza się, topór odbije się w okolice miejsca rzutu.
 • Znacznik Wirującego Topora jest widoczny dla obu drużyn (ale dla Dravena jest znacznie wyraźniejszy).
 • Podczas, gdy Draven posiada tylko dwa topory, jest możliwe stworzenie trzech osi dla toporów, gdy jeden z nich znajduje się w powietrzu.
 • Wirujący Topór nie aktywuje ponownie Blasku.
 • Oczekiwanie na test Powracające Topory nie są pochłaniane przez Ścianę Wichru Yasuo.
  • W przypadku, gdy Niezłomność Brauma zablokuje Topór lecący do innego celu, to zostaje on odbity od Brauma.
 • Draven po zdobyciu 150 ładunków, wysyła informacje do sojuszników co każde 100 ładunków (150, 250, 350 itd.).
  • Podobna sytuacja występuje, gdy kogoś zabije i zdobędzie min. 150 ładunków.

Draven QVideo

Gorąca Krew (W)

Koszt: 40 many · Czas: 12 sek.
Draven.Gorąca Krew

Aktywna: Draven zyskuje zwiększoną prędkość ruchu na 1,5 sekundy i zwiększoną prędkość ataku na 3 sekundy. Zwiększona prędkość ruchu gwałtownie maleje w czasie trwania.

Złapanie Wirującego Topora odświeży czas odnowienia Gorącej Krwi.

 • Prędkość ruchu: 40 / 45 / 50 / 55 / 60%
 • Prędkość ataku: 20 / 25 / 30 / 35 / 40%

Szczegóły

Celowanie

Gorąca Krew to celowane na siebie ofensywne ulepszenie.

Dodatkowe informacje

 • Ponowna aktywacja Gorącej Krewi w czasie jej trwania ponownie ją aktywuje.

Draven WVideo

Z Drogi! (E)

Zasięg: 1050 · Koszt: 70 many · Czas: 18 / 17 / 16 / 15 / 14 sek.
Draven.Z Drogi!

Aktywna: Draven rzuca swoimi toporami, zadając obrażenia fizyczne celom i odpychając je na boki. Uderzone cele zostają spowolnione na 2 sekundy.

 • Obrażenia fizyczne: 75 / 110 / 145 / 180 / 215 (+50% premii do obrażeń ataku)
 • Spowolnienie: 20 / 25 / 30 / 35 / 40%

Szczegóły

Celowanie

Z Drogi! to liniowa, penetrująca umiejętność mierzona.

Obrażenia

Efekty czarów

Efekty przy trafieniu

Pocisk

Tarcze czarów

Dodatkowe informacje

Draven EVideo

Tornado Śmierci (R)

Zasięg: Globalny · Koszt: 120 many · Czas: 110 / 100 / 90 sek.
Draven.Tornado Śmierci

Aktywna: Draven ciska dwoma potężnymi toporami w wybranym kierunku, zadając obrażenia fizyczne każdej napotkanej jednostce.

Po sięgnięciu krańca mapy, uderzeniu celu lub ponownym użyciu Tornada Śmierci topory zatrzymują się przed zmianą kierunku i wracają do Dravena, zadając takie same obrażenia każdej napotkanej jednostce w drodze powrotnej.

Tornado Śmierci zadaje 8% mniej obrażeń każdej kolejnej jednostce do najmniejszej wartości 40% obrażeń. Redukcja obrażeń resetuje się, gdy topory zmieniają kierunek.

Jeden atak

 • Minimalne obrażenia fizyczne: 70 / 110 / 150 (+44% premii do obrażeń ataku)
 • Maksymalne obrażenia fizyczne: 175 / 275 / 375 (+110% premii do obrażeń ataku)

Dwa ataki

 • Minimalne obrażenia fizyczne: 140 / 220 / 300 (+88% premii do obrażeń ataku)
 • Maksymalne obrażenia fizyczne: 350 / 550 / 750 (+220% premii do obrażeń ataku)

Szczegóły

Celowanie

Tornado Śmierci to liniowa, bumerangowa umiejętność mierzona.

Obrażenia

Efekty czarów

Efekty przy trafieniu

Pocisk

Tarcze czarów

Dodatkowe informacje

 • Tornado Śmierci zapewnia widoczność na torze strzału.
 • Tornado Śmierci restartuje się po zmianie kierunku.
 • Po śmierci Dravena Tornado Śmierci nie zatrzymuję się aż do końca mapy i nie wraca do Dravena.

Draven RVideo

Wskazówki Edytuj

 • Jeśli Draven pozostanie w miejscu, Wirujący Topór upadnie niedaleko niego. Topór może upaść Dravenowi pod nogi albo nieznacznie na lewo lub prawo od niego.
 • Jeśli bohater poruszy się po wykonaniu ataku, Wirujący Topór poleci w kierunku, w którym bohater zaczął się poruszać. Wykorzystaj to do kontrolowania lotu topora.

Linki Edytuj