Wikia

League of Legends Wiki

Cho'Gath

Dyskusja0
857stron na
tej wiki
Cho'Gath, Postrach Pustki
ChoGathSquare
Cho'Gath
Postrach Pustki
Cena
1350 IpPoints lub 585 RpPoints
Typ:  obrońca  •  walczący wręcz
Dodatkowe:  mag
Data wydania:
26 czerwca 2009
Statystyki
Attackpower
Defensepower
Abilitypower
Difficulty
Zdrowie: 440 (+80) Obrażenia ataku: 54,1 (+4,2)
Regen. zdrowia: 7,5 (+0,85) Prędkość ataku: 0,625 (+1,44%)
Mana: 205 (+40) Pancerz: 23 (+3,5)
Regen. many: 6,45 (+0,45) Odp. na magię: 30 (+1,25)
Zasięg: 125 Prędkość ruchu: 345

Cho'Gath, Postrach Pustki jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności Edytuj

Mięsożerca
Cho'Gath.Mięsożerca

Bierna: Po zabiciu jednostki Cho'Gath regeneruje 17 + (3 × poziom) punktów zdrowia i 3,25 + (0.25 × poziom) punktów many.


Rozerwanie
Czas: 9 sek.
Koszt: 90 many
Cho'Gath.Rozerwanie

Aktywna: Cho'Gath uderza w ziemię oznaczając wybrany obszar. Po 0.65 sekundy na tym obszarze wypuszcza kolce.

Wrogowie trafieni nimi otrzymują obrażenia magiczne oraz zostają wyrzuceniu w powietrze na 1 sekundę, a po wylądowaniu zostają spowolnieni o 60% na kolejne 3 sekundy.

 • Zasięg: 950
 • Średnica obszaru działania: 350
 • Obrażenia magiczne: 80 / 135 / 190 / 245 / 305 (+100% mocy umiejętności)


Dziki Wrzask
Czas: 13 sek.
Koszt: 70 / 80 / 90 / 100 / 110 many
Cho'Gath.Dziki Wrzask

Aktywna: Cho'Gath ryczy na obszarze w kształcie stożka, zadając wrogom obrażenia magiczne i uciszając ich na kilka sekund.

 • Zasięg: 700
 • Szerokość stożka: ~60°
 • Obrażenia magiczne: 75 / 125 / 175 / 225 / 275 (+70% mocy umiejętności)
 • Czas uciszenia: 1,5 / 1,75 / 2 / 2,25 / 2,5 sek.


Migbłystalne Kolce
Cho'Gath.Migbłystalne Kolce

Przełączana: Podczas atakowania Cho'Gath strzela kolcami, zadającymi obrażenia magiczne przeciwnikom w linii przed nim.

 • Zasięg: 500
 • Obrażenia magiczne: 20 / 35 / 50 / 65 / 80 (+30% mocy umiejętności)


Uczta
Czas: 60 sek.
Koszt: 100 many
Cho'Gath.Uczta

Aktywna: Pożera wrogą jednostkę, zadając nieuchronne obrażenia. Jeżeli cel zostanie zabity, Cho'Gath rośnie, zwiększając maksymalną ilość zdrowia oraz zasięg ataku. Efekt kumuluje się do 6 razy. Ginąc, Cho'Gath traci połowę ładunków tego efektu (zaokrąglając w górę).

Uczta zadaje 1000 (+70% mocy umiejętności) nieuchronnych obrażeń stworom i potworom.

 • Zasięg: 150
 • Nieuchronne obrażenia zadane Bohaterom: 300 / 475 / 650 (+70% mocy umiejętności)
 • Premia do zdrowia za ładunek: 90 / 120 / 150
 • Maksymalna premia do zdrowia: 540 / 720 / 900
 • Premia do zasięgu ataku: 3,8 / 6,1 / 8,3 za ładunek
 • Całkowita premia do zasięgu: 23 / 37 / 50


Wskazówki Edytuj

 • Częste używanie Cho'Gath.Rozerwanie Rozerwania oraz Cho'Gath.Dziki Wrzask Dzikiego Wrzasku może doprowadzić do wyczerpania many, ale, w połączeniu z bohaterem takim jak SorakaSquare Soraka lub wyposażonym w Manipulator Many przedmiot Manipulator Many, może przynieść bardzo pozytywne rezultaty we wczesnej fazie gry.
 • Jeżeli masz problemy z Cho'Gath.Uczta ucztowaniem na bohaterach, pożryj kilka stworów, żeby stać się większym.
 • Użycie Cho'Gath.Rozerwanie Rozerwania w połączeniu z Cho'Gath.Mięsożerca Mięsożercą jest dobrym sposobem na odzyskanie zdrowia i many.

Linki Edytuj

Więcej od Wikii

Losowa wiki