Wikia

League of Legends Wiki

Cho'Gath

Dyskusja0
987stron na
tej wiki
Cho'Gath, Postrach Pustki
ChoGathSquare
Cho'Gath
Postrach Pustki
Cena
1350 IpPoints lub 585 RpPoints
Typ:  obrońca  •  walczący wręcz
Dodatkowe:  mag
Data wydania:
26 czerwca 2009
Statystyki
Attackpower
Defensepower
Abilitypower
Difficulty
Zdrowie: 440 (+80) Obrażenia ataku: 54,1 (+4,2)
Regen. zdrowia: 7,5 (+0,85) Prędkość ataku: 0,625 (+1,44%)
Mana: 205 (+40) Pancerz: 23 (+3,5)
Regen. many: 6,45 (+0,45) Odp. na magię: 30 (+1,25)
Zasięg: 125 Prędkość ruchu: 345

Cho'Gath, Postrach Pustki (wym. Czo Gaf) jest jednym z bohaterów dostępnych w League of Legends.

Umiejętności Edytuj

Mięsożerca
Cho'Gath.Mięsożerca

Po zabiciu jednostki Cho'Gath regeneruje 17 + (3 x poziom) pkt. zdrowia i 3.25 + (0.25 x poziom) pkt. many.


Rozerwanie
Czas: 9 sek.
Koszt: 90 many
Cho'Gath.Rozerwanie

Aktywna: Cho'Gath uderza w ziemię oznaczając docelowy obszar. Po 0.625 sek. na tym obszarze wypuszcza kolce.

Wrogowie trafieni nimi otrzymują obrażenia magiczne oraz zostają wyrzuceniu w powietrze na 1 sek., a po wylądowaniu zostają spowolnieni o 60% na kolejne 1.5 sek..

 • Zasięg: 950
 • Średnica obszaru działania: 350
 • Obrażenia magiczne: 80 / 135 / 190 / 245 / 305 (+100% mocy umiejętności)


Rozerwanie to umiejętność obszarowa.

Aplikuje efekty czarów jako umiejętność obszarowa.

Tarcze czarów blokują umiejętność.
 • Rozerwanie posiada krótki czas rzucania, który może zostać tylko śmiercią rzucającego Cho'Gatha.
 • Rozerwanie chwilowo odkrywa mgle wojny.
Cho'Gath QVideo
Dziki Wrzask
Czas: 13 sek.
Koszt: 70 / 80 / 90 / 100 / 110 many
Cho'Gath.Dziki Wrzask

Aktywna: Cho'Gath ryczy na obszarze w kształcie stożka, zadając wrogom obrażenia magiczne i uciszając ich na kilka sekund.

 • Zasięg: 700
 • Szerokość stożka: ~60°
 • Obrażenia magiczne: 75 / 125 / 175 / 225 / 275 (+70% mocy umiejętności)
 • Czas uciszenia: 1,5 / 1,75 / 2 / 2,25 / 2,5 sek.


Aplikuje efekty czarów jako umiejętność obszarowa.

Tarcze czarów blokują umiejętność
Cho'Gath WVideo
Migbłystalne Kolce
Cho'Gath.Migbłystalne Kolce

Przełączana: Podczas atakowania podstawowymi atakami Cho'Gath strzela kolcami, zadającymi obrażenia magiczne przeciwnikom w linii przed nim.

 • Zasięg: 500
 • Obrażenia magiczne: 20 / 35 / 50 / 65 / 80 (+30% mocy umiejętności)


Migbłystalne Kolce to efekt przy trafieniu na atakach podstawowych Cho'Gatha, który jest liniową umiejętnością mierzoną celowaną w kierunku celu.

Aplikuje efekty czarów jako umiejętność obszarowa.

Tarcze czarów nie blokują umiejętności.
 • Migbłystalne Kolce nie posiadają czasu rzucania.
 • Udręka Liandry'ego przedmiot Udręka Liandry'ego aktywuję się na każdym celu trafionym przez migbłystalne kolce
 • Każda aktywacja nie aktywuje takich efektów jak Blask przedmiot Blask, Kassadin.Puls Mocy Puls Mocy.
 • Rozmiar Migbłystalnych kolców zwiększa się wraz ze wzrostem Cho'Gatha. Wzrost może być zwiększony przez czynniki zewnętrzne, np: Lulu.Szalony Rozrost Szalony Rozrost LuluSquare Lulu, Tarcza Burzy.efekt Tarcza Burzy.
Cho'Gath EVideo
Uczta
Czas: 60 sek.
Koszt: 100 many
Cho'Gath.Uczta

Aktywna: Pożera wrogą jednostkę, zadając nieuchronne obrażenia. Jeżeli cel zostanie zabity, Cho'Gath rośnie, zwiększając maksymalną ilość zdrowia oraz zasięg ataku. Efekt kumuluje się do 6 razy. Ginąc, Cho'Gath traci połowę ładunków tego efektu (zaokrąglając w górę).

Uczta zadaje 1000 (+70% mocy umiejętności) nieuchronnych obrażeń stworom i potworom.

 • Zasięg: 175
 • Nieuchronne obrażenia zadane Bohaterom: 300 / 475 / 650 (+70% mocy umiejętności)
 • Premia do zdrowia za ładunek: 90 / 120 / 150
 • Maksymalna premia do zdrowia: 540 / 720 / 900
 • Premia do zasięgu ataku: 3,8 / 6,1 / 8,3 za ładunek
 • Całkowita premia do zasięgu: 23 / 37 / 50


Uczta to umiejętność celowana na pojedynczy cel.
Obrażenia nieuchronne ignorują wszystkie formy redukcji obrażeń poza niewrażliwością.

Aplikuje efekty czarów jako umiejętność na pojedynczy cel.

Tarcze czarów blokują umiejętność.
 • Czas rzucania Uczty wynosi 0.25 sek..
 • Zdrowie wzroście od razu po zdobyciu ładunku Uczty.
 • Bohaterowie posiadający aktualną ilość zdrowia o poziomie równym lub niższym jak ilość obrażeń będą oznaczeni czerwonym pierścieniem.
Cho'Gath RVideo

Wskazówki Edytuj

 • Częste używanie Cho'Gath.Rozerwanie Rozerwania oraz Cho'Gath.Dziki Wrzask Dzikiego Wrzasku może doprowadzić do wyczerpania many, ale, w połączeniu z bohaterem takim jak SorakaSquare Soraka lub wyposażonym w Manipulator Many przedmiot Manipulator Many, może przynieść bardzo pozytywne rezultaty we wczesnej fazie gry.
 • Jeżeli masz problemy z Cho'Gath.Uczta ucztowaniem na bohaterach, pożryj kilka stworów, żeby stać się większym.
 • Użycie Cho'Gath.Rozerwanie Rozerwania w połączeniu z Cho'Gath.Mięsożerca Mięsożercą jest dobrym sposobem na odzyskanie zdrowia i many.

Linki Edytuj

Więcej od Wikii

Losowa wiki